Archive for desembre 5th, 2011

desembre 5th, 2011

Els 7 grans col·lectius socials a Espanya. Radiografia

Proposta de polítiques públiques:

1. DESOCUPATS: Formació i mobilitat. Promoció de l’autoocupació (veure post).
2. EMPLEATS PÚBLICS: Valorització de la funció pública. Redefinició i ajustos. Qualitat del servei públic (veure post).
3. EMPRESARIS i AUTÒNOMS: Facilitats en la contractació i a la descontractació. Controls perquè es declari el 100% de l’activitat econòmica. Ètica dels negocis (veure post).
4. TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ: Compartir el treball (jornades, calendaris, equips) i socialitzar part dels guanys. Innovació versus immobilisme (veure post).
5. NO BUSQUEN OCUPACIÓ: Valorització del temps. Formació. Voluntariat i regeneració del teixit social (veure post).
6. MAJORS (+65): Activisme polític i social. Generació de riquesa (veure post).
7. JOVES (0-15): Educació i cultura que trenqui la bombolla d’immaduresa actual (veure post).

*