Archive for desembre 9th, 2011

desembre 9th, 2011

Els 7 grans col·lectius socials a Espanya. ELS QUE NO BUSQUEN FEINA (5)

Els que no busquen feina però podrien treballar. Els que no poden treballar per qüestions de salut. Els que no busquen feina perquè no volen treballar. Els que no busquen feina perquè coordinar el grup familiar els impedeix qualsevol altra activitat. Diferents situacions personals conflueixen en un col·lectiu molt divers, units per una característica: no formen part de la població activa tot i tenir una edat activa (16-64 anys). No compten per a les estadístiques d’ocupació.

No podem jutjar l’adecuació o la inadequació d’aquestes situacions ja que procrear, tenir cura dels fills, cultivar-se a un mateix, estudiar i llaurar-se un futur, lluitar per uns ideals en contra de l’establishment, millorar i refer-se físicament o mental … formen part de l’estil de vida actual.

Tot i això, diferents polítiques públiques han d’actuar sobre aquest multi-col·lectiu. Unes polítiques que valorin socialment el resultat de la seva activitat no remunerada i, en alguns casos, altruista.

Algunes tindran un valor afegit superior, per la seva singularitat o necessitat. De qualsevol manera, es tracta de conceptualitzar aquesta etapa (voluntària o forçada) d’activitat exemplar que regenera el teixit social: aposta per la innovació, aposta per la família, aposta per la conciliació laboral i professional, aposta per la salut comunitària. Un estatus que li atorgui veu pública a les normes legals, en els debats i en els mitjans de comunicació.

D’altra banda, aquests ciutadans han de tenir al seu abast diferents formats de formació contínua, que procuri actualitzar el seu Currículum tot pensant en una possible incorporació al mercat de treball (idiomes, comunicació, xarxes socials, manufactures, expressió artística, educació física). És molt possible que l’aprenentatge virtual sigui el format més adequat donades les característiques del multi-col·lectiu.

A canvi, la societat pot -i ha- d’exigir a aquestes persones un alt nivell de compromís amb la comunitat.

Anar a  Els 7 grans col·lectius socials a Espanya