Archive for desembre 10th, 2011

desembre 10th, 2011

Els 7 grans col·lectius socials a Espanya. MAJORS DE 65 ANYS (6)

8 milions de espanyols formen el col·lectiu de ciutadans majors de 65 anys. El descens de la mortalitat i de la natalitat al mateix temps està provocant l’anomenada “transició demogràfica”, cap a una societat cada vegada menys jove.

El fenomen cal observar-lo com un èxit i no com un fracàs. L’accés a la informació, a la bona alimentació i als bons tractaments en un constant avenç científic, és un èxit social del qual hom s’ha de sentir orgullós. Viure més (i en el futur, mantenir la joventut) és un objectiu socialment just (sempre i quan sigui un dret compartit per l’ésser humà). Però la longevitat s’està veient com un problema. Potser perquè la societat no està tenint en compte els desafiaments que suposa l’envelliment de la població i no sap com mantenir l’Estat del benestar (segurament perquè el debat s’està plantejant des de la sostenibilitat pressupostària i no des de les polítiques públiques actives).

D’una banda, no existeix una visió que els teus impostos actuals et permetran el teu benestar futur. La majoria considera que està pagant amb els seus diners el benestar dels actuals grans i desconfia del futur. De l’altra, es considera que la vellesa és una situació passiva que no genera riquesa. I la maduresa -60, 70 i 80 anys- és la part de la vida de més interès. Els grans científics, humanistes i artistes tenen aquesta edat. Pocs premis Nobel es concedeixen a persones amb una edat inferior als 65 anys.

Les polítiques públiques per a aquest col·lectiu han de lluitar contra la gerontofobia- que existeix- i promoure espais per a què els ciutadans majors de 65 anys puguin sentir-se actius social, política i econòmicament. La majoria ja van aportar al sistema durant 40 anys. Rebre una pensió i unes atencions mèdiques no són un regal de la societat, és un dret.

La cohesió intergeneracional tan anhelada pot tenir com a objectiu la lluita contra la gerontofobia. A la qual s’han de sumar els mitjans de comunicació clàssics i els protagonistes de les xarxes socials -la majoria joves- per tal de trencar amb la imatge que la gent gran són una càrrega. Són generadors de riquesa. Una altra riquesa.

És molt possible que d’aquí a poc temps el col·lectiu actual de 65-90 anys canviï la seva estructura poblacional per la de 80-140 anys, tendint cap a la immortalitat. Serveixi el següent capítol de la sèrie Redes, dirigit per Eduard Punset, com un punt de partida cap a unes polítiques públiques que estan arribant: “envelliment vs immortalitat”.

Anar a  Els 7 grans col·lectius socials a Espanya