Archive for juliol, 2013

juliol 22nd, 2013

Potenciar les intel·ligències múltiples

El psicòleg i investigador Howard Gardner (1943) va formular la coneguda Teoria de les Intel·ligències Múltiples l’any 1983. Durant anys la va anar desenvolupant en diversos llibres i articles i ha quedat objetivizada en 9 intel·ligències que l’ésser humà és capaç de desenvolupar: la intel·ligència lingüística, la intel·ligència logicomatemàtica, la intel·ligència visual-espacial, la intel·ligència musical, la intel·ligència cinètic-corporal, la intel·ligència intrapersonal, la intel·ligència interpersonal, la intel·ligència naturalista i la intel·ligència existencial. (1)

 

La Teoria de les Intel·ligències Múltiples parteix d’un principi fonamental: tots els éssers humans són genis, encara que adormits per un sistema educatiu que no està interessat en desenvolupar les seves intel·ligències. Si volem millorar aquest món, hem de ser capaços de potenciar totes les intel·ligències de l’ésser humà i no només les 2 que veneren els sistemes educatius actuals (lingüístic-verbal i logicomatemàtica).

Sens dubte, doncs:

  • hem de personalitzar l’educació tant com sigui possible. Comptem ja amb la tecnologia suficient. No hi ha cap necessitat d’ensenyar el mateix a tothom, amb els mateixos llibres i els mateixos recursos pedagògics.
  • hem d’ensenyar els “temes clau” de la ciència i la societat utilitzant metodologies adequades per a les diferents intel·ligències. D’aquesta manera, moltes més persones aconseguiran els seus objectius formatius. S’ha d’acabar amb l’elitisme intel·lectual. Disminuirà enormement la frustració de milions d’homes i dones.

Els models educatius del futur (infantil, primària, secundària, professional, universitària i contínua) han d’incloure estratègies orientades a desenvolupar els diversos tipus d’intel·ligències. D’aquesta manera, el docent podrà identificar les fortaleses i debilitats de les diferents intel·ligències de l’alumne. És molt possible que els sistemes educatius s’encareixin encara més (espais, entorns, especialistes i instruments) però permetrà incorporar a la societat molts més ciutadans que en l’actualitat, que aportaran, a més, diferents maneres de veure les coses. El dia que un Consell de Ministres, l’equip directiu d’una multinacional o els militants d’un partit comptin amb persones de diferents intel·ligències a l’hora de prendre decisions, el món millorarà notablement.

___________

(1) Daniel Goleman va irrompre el 1995 amb el concepte de “intel·ligència emocional” que no és altra que una combinació de les intel·ligències intrapersonal i interpersonal. Altres investigadors com Dan Millman, Robert Emmons, Danah Zohar, Ian Marshall i Ramon Gallegoss han obert també la via a descriure la “intel·ligència espiritual”.