Archive for novembre, 2013

novembre 30th, 2013

Mitjans de comunicació públics. Nou decàleg.

1) Els mitjans de comunicació públics tenen una funció social més enllà dels períodes polítics electorals. Han de comptar amb una protecció legislativa que procuri recursos públics estables .
2) El seu control no ha d’estar en mans dels partits polítics. La ineficàcia demostrada pels “Consells” és una evidència. La responsabilitat del control ha de recaure en funcionaris interventors experts, sense color polític, especialment sobre els pressupostos d’ingressos i despeses, mai sobre continguts periodístics.
3) Qui ha de controlar els continguts dels mitjans de comunicació públics és la ciutadania -no les audiències- mitjançant metodologies científiques que procurin donar veu a amplis sectors de la societat.
4) Ni al costat de les majories ni al costat de les minories. Els mitjans de comunicació públics han d’estar al costat de la veritat i l’objectivitat.
5) No han de servir als objectius de relacions públiques governamentals ni a interessos corporatius publicitaris.
6) Han de donar suport a la llengua i a la cultura dels seus oients o telespectadors, lluitant contra tot intent de menoscabarlas.
7 ) Han d’assumir com a pròpia la defensa de l’interès social davant l’ status quo.
8 ) Han d’atendre la preocupació ciutadana, donant veu als diferents col·lectius que la representen, generant debat, sense por a les conseqüències.
9) La meritocràcia dels seus periodistes, tècnics, directius i experts ha de ser l’única via d’accés i permanència en l’organització. S’han d’eliminar tots els llocs de treball que persegueixen el control polític.
10 ) Si callen davant la corrupció política no només posen en perill la democràcia sinó la supervivència del propi mitjà. Per això, han de viure en una contínua revisió de la seva Missió i Visió.

sensMpublicsNOdemocracia