Posts tagged ‘Catalunya nou estat d’Europa’

desembre 23rd, 2012

El català: una llengua perseguida durant 4 segles

Sense ànim de victimisme, és de justícia presentar a la comunitat internacional la persecució realitzada sobre el català durant 300 anys. I fer-ho a través de referències legislatives, un treball inapel·lable realitzat pel Cercle Català de Negocis en el document “El català: una llengua perseguida durant 4 segles”.

1715. Consulta del Consell de Castelles: “A les aules no hi ha d’haver cap llibre en català, on tampoc es parlarà ni escriurà en aquesta llengua i on la doctrina cristiana s’ensenyarà i serà apresa en castellà”.
1716. Decret de Nova Planta: “Las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana”.
1716. Instruccions del fiscal del Consell de Castella José Rodrigo Villalpando als corregidors de Catalunya per imposar el castellà en substitució del català: “Pondrá el mayor cuydado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuydado”.
1755. Decret de Visita del Provincial dels Escolapis: Es mana a tots els religiosos de l’ordre a parlar només en castellà i llatí, tant entre sí com amb la resta de la població.
1768. Reial Cèdula d’Aranjuez, Carles III de Borbó: Ratifica la imposició del castellà en tota l’Administració de Justícia, i en totes les escoles públiques i en la jurisdicció eclesiàstica a Catalunya.
1772. Reial Cèdula del 24 de desembre: Prohibeix l’ús del català en tots els llibres de comptabilitat.
1780. Reial provisió promulgada pel comte de Floridablanca: Obliga a totes les escoles a ensenyar la gramàtica de la Reial Acadèmia Espanyola.
1799. Reial cèdula: Prohibeix “representar, cantar y bailar piezas que no fuesen en idioma castellano“.

1801. “Instrucciones” de Manuel de Godoy sobre els teatres: Es prohibeix qualsevol idioma que no sigui el castellà.
1821. El Pla Quintana obliga a fer servir el castellà al sistema escolar.
1828. El bisbe de Girona obliga que els llibres parroquials es facin en castellà.
1837. Un edicte reial imposa càstigs als infants que parlen català a l’escola.
1837. La instrucció del Gobierno Superior Político de Baleares mana castigar als escolars que parlin català mitjançant la delació d’altres alumnes.
1838. Es prohibeix que els epitafis dels cementiris siguin en català.
1857. Ley Moyano de Instrucción Pública: Ratifica la prohibició del català en l’ensenyament públic.
1862. Llei del notariat: Prohibeix l’ús del català en les escriptures notarials.
1867. Ministre de Governació espanyol González Bravo: Prohibició que les peces teatrals s’escriguin exclusivament “”en los dialectos de las provincias de España”.
1870. Llei del Registre Civil: Prohibeix l’ús del català en el Registre Civil.
1881. Llei d’enjudiciament civil que prohibeix l’ús del català als jutjats.
1896. Dirección General de Correos y Telégrafos: Prohibeix parlar en català per telèfon.

1902. Reial Decret de Romanones que prohibeix l’ensenyament del catecisme en català.
1917. Reglament de la Llei del Notorietat que prohibeix l’ús del català.
1923. Circular que obliga a l’ensenyament del castellà.
1924. El general Lossada implanta l’educació en castellà a les escoles de la Mancomunitat.
1924. Reial Ordre que sanciona els mestres que ensenyin en català.
1926. Reial Decret pel qual se sanciona els mestres que utilitzin el català amb el trasllat.
1938. Llei del 9 d’abril que deroga l’Estatut de Catalunya i prohibeix el català: “El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española”.
1939. Prohibició de parlar o escriure en català: a la ràdio; als llibres; al teatre (fins i tot Els Pastorets); a tot tipus d’impresos, fins i tot participacions de casament i estampes de primera comunió; a rètols i anuncis; als noms de pila; al cinema (fins 1964); a les fàbriques; a totes les escoles públiques i privades; a les làpides dels cementiris i esqueles mortuòries; a la nomenclatura d’hotels, restaurants, bars, noms comercials, marques, i embarcacions; a conferències i actes culturals; a la correspondència privada (fins al gener del 1940); a les inscripcions dels Registres Civils; als funcionaris, ni entre ells ni amb el públic; als noms dels carrers.
1939. -Ban de l’alcalde accidental d’Olot on prohibeix la presència del català en tots els àmbits.
-Ban de l’alcalde de Mollet del Vallès on s’obliga a redactar en castellà tots els rètols escrits en català.
-L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat acorda treure tots els indicadors dels carrers en català.
-El governador civil de Tarragona Mateo Torres prohibeix els rètols en català als establiments i a la via pública.
-Ordre del comandant militar espanyol de Bellver de Cerdanya per a què desapareguin tots els rètols o anuncis “en llengua regional”.
-El comandant militar espanyol de Granollers dóna 8 dies de termini per substituir tots els rètols i anuncis del català al castellà.
-L’Ajuntament de Lleida acorda que tots els seus serveis es facin en castellà.
-L’ajuntament de Breda obliga a canviar totes les plaques de retolació dels carrers del català al castellà.
-El comandament militar espanyol de Sant Hipòlit de Voltregà ordena que en 48 hores es substitueixin tots els rètols en català pel castellà.
-La alcaldia d’Olot ordena tapar o esborrar tots els rètols públics en català.
-Un ban de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat prohibeix parlar en català als funcionaris.
-Carta del ministre espanyol de Governació, Ramón Serrano Suñer a tots els bisbes catalans: Nova normativa d’usos lingüístics en la comunicació de l’Església amb els feligresos “hasta tanto que el idioma español sea entendido por todos (lo que se logrará con una tenaz labor escolar)“.
1940. Circular sobre el “Uso del Idioma Nacional en todos los servicios públicos” per la qual es prohibeix el català.
1940. Ordre ministerial que prohibeix el català a les marques comercials.
1944. Decret que aprova el nou Reglament notarial segons el qual necessàriament cal fer les escriptures en castellà.
1945. Ordre ministerial que obliga a batejar els vaixells en castellà.
1945Nueva ley de educación primaria que només permet ensenyar en castellà.
1956. Reglament de presons: els presos tan sols poden parlar en castellà.
1957. Al Registre Civil els noms només seran en castellà.
1961. Nou Reglament de Telègrafs pel qual es prohibeix el català.
1968. Prohibició a Joan Manuel Serrat de cantar en català a Eurovisió.
1976-2008. Es publiquen almenys 149 Reials Decrets i altres normatives per garantir l’obligatorietat de l’etiquetatge de productes alimentaris i d’altres en castellà, front a l’única llei que hi ha, per exemple, a Catalunya.
1986. Llei de patents que exigeix el castellà en la documentació presentada.
1989. Reial decret que aprova el Reglament del Registre Mercantil: Obliga que les inscripcions es facin exclusivament en castellà.
1995. Llei 30/1995 d’ordenació i supervisió de les assegurances privades: Obliga que les pòlisses siguin escrites en castellà.

2001. Cínica intervenció del rei Joan Carles I en un lliurament del Premi Cervantes: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro, … a nadie se obligó nunca a hablar en castellano, … fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes”.
2010. Sentència del Tribunal Constitucional respecte a l’Estatut de Catalunya: El català no és la llengua preferent de l’administració a Catalunya ni tampoc la llengua vehicular del sistema educatiu.
2012. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposa la possibilitat d’escolaritzar els infants en castellà si així ho demanen els pares.
2012. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega al català el caràcter de llengua preferent de l’ajuntament de Barcelona.
2012. El Govern d’Aragó rebateja el català parlat a la Franja de Ponent com “llengua aragonesa de l’àrea oriental”
2012. El Tribunal Suprem denega que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya.
2012. El ministre d’educació espanyol presenta un esborrany de llei: El català esdevé llengua optativa i no cal examinar-s’hi per obtenir el títol d’educació obligatòria.

En conclusió, només si Catalunya esdevé un Estat pot preservar la seva llengua pròpia.
1) El català ha estat perseguit des de fa 4 segles.
2) Tots els règims espanyols han perseguit el català i han intentat imposar el castellà:
-Absolutisme monàrquic
-Dictadures
-Governs democràtics de dretes
-Governs democràtics d’esquerres
3) El català continua sent perseguit avui dia.
4) L’objectiu final dels poders espanyols és fer desaparèixer el català o transformar-lo en una relíquia folklòrica i residual.
5) El català continuarà sent perseguit mentre Catalunya no sigui un Estat.

*

novembre 26th, 2012

Catalunya guanya: majoria absoluta pel dret a decidir

PROPERAMENT,

REFERÈNDUM

A CATALUNYA

Les Eleccions al Parlament de Catalunya del 25 novembre 2012 han atorgat una àmplia majoria als partits polítics que consideren que el poble català té dret a decidir el seu futur. El 65% dels 135 escons seran ocupats per 87 polítics que promouran el futur referèndum per un estat propi. Convergència i Unió (CiU) ha estat la força més votada amb 50 diputats. Com a segona força segueix Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb 21 diputats. La resta de forces polítiques pel dret a decidir són ICV (13) i CUP (3). La majoria sobiranista (CiU, ERC, CUP, 74 diputats) reforça la veu del milió i mig de ciutadans que van sortir al carrer el passat 11 de setembre. Els partits unionistes -amb Espanya- han obtingut els resultats que vaticinaven les enquestes: PSC, 20 diputats; PP, 19 diputats; i Cs, 9 diputats.

L’anàlisi electoral té múltiples lectures. Però destaca una per damunt de totes. Catalunya guanya. Farà un referèndum encara que Espanya ho prohibeixi. Perquè a la democràcia no la deté res ni ningú. La comunitat internacional vetllarà per a què no s’interrompi el procés democràtic que porti a Catalunya a preguntar-se pel seu futur.

 

 

setembre 13th, 2012

Catalunya pot ser la locomotora del sud d’Europa

Els experts coincideixen que Catalunya ha estat expoliada des de 1980. El canvi és necessari. Seria un genocidi seguir ofegant a aquesta nació mil·lenària. Catalunya pot ser la locomotora del sud d’Europa si aconsegueix una estructura d’Estat dins la Unió Europea.

YouTube Preview Image
setembre 11th, 2012

Catalunya, nou estat d’Europa

Sempre es recordarà el 2012 com l’any del despertar de la ciutadania catalana. La majoria vol un canvi, vol un país amb identitat pròpia, no vol continuar sent maltractada per Espanya. El naixement de moviments de base com l’Assemblea Nacional Catalana i l’Associació de Municipis per la Independència són una bona mostra. Les enquestes avalen aquest anhel: el 51,1% del poble català s’inclina per la independència (CEO, JUNY 2012).

Molts diuen “INDEPENDÈNCIA” i “NOU ESTAT D’EUROPA”, lemes clars per a la gran mobilització i concentració de l’11 de setembre de 2012. Altres -en especial la classe política- dilueixen la força del moment amb conceptes menors com “pacte fiscal”, “concert econòmic”, “confederació amb Espanya”, tot pensant que la independència és inviable ara per ara. I altres, pocs, lluiten en contra de la llibertat del poble català.

La independència de Catalunya és difícil i costosa però necessària per sobreviure com a nació mil·lenària.

Figures rellevants d’arreu afirmen que el nou estat català pot arribar a ser el model a seguir per tots els països del sud d’Europa, un model competitiu, solidari, respectuós amb el medi ambient, que creu més en la fàbrica que en el toxto, en la innovació que en l’enginyeria financera.

Quan els catalans ho vulguin, prendran la independència sense demanar permís a ningú. Només falta decisió.