Posts tagged ‘donació’

febrer 20th, 2012

Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Un breu apunt

Durant molt de temps he predicat els beneficis de la RSE a centenars d’oients en nombrosos i dispars fòrums. Comparteixo un breu apunt en aquest bloc de Mapa del Canvi.

A l’empresa li demanem que consolidi llocs de treball, que vengui bons productes i serveis (amb un preu just), que creï riquesa. Però avui dia, tot i la profunda crisi, la societat encara li demana més. Els ciutadans demanem a les empreses que siguin honestes i busquin el bé comú.

Per això, l’empresa no ha de continuar amb l’actual “sordesa” davant el clam social. Ja n’hi ha prou d’excuses “econòmiques”. Ha d’assumir la seva responsabilitat social no únicament actuant correctament com a entitat empresarial sinó, a més:

 • intervenint activament en el desenvolupament de la comunitat;
 • liderant la cultura;
 • donant suport l’educació;
 • protegint el medi ambient;
 • afavorint les polítiques de benestar social ……

perquè, “ser socialment responsable és rentable per a l’empresa“. En definitiva, ha de buscar l’equilibri entre els interessos públics i els seus interessos privats. I si els cerca, els troba. La RSE no és només per a multinacionals. És per a les PIMES, les cooperatives, els despatxos professionals, les societats unipersonals …

L’empresa té diverses opcions per ser socialment responsable:

I. Des d’una visió filantròpica i de responsabilitat pública:

 • Donació
 • Mecenatge
 • Premis, Ajuts i Beques
 • Contractació Social

II. Organitzant una nova entitat que li permeti actuar lliurement davant dels seus accionistes:

 • Fundació-Empresa

III. Des de l’estratègia comercial:

 • Patrocini
 • Màrqueting Relacionat amb una Causa

Òbviament, a través de l’RSE, l’empresa aconsegueix millorar la seva reputació davant l’opinió pública. És un objectiu ètic i exigible en la societat actual. Consolidar una organització competent, competitiva i que a més es preocupi per l’entorn és un dels objectius de la RSE. No s’ha d’amagar ni tractar com un fenomen de falsa modèstia. L’empresa té el dret i el deure de comunicar les actuacions socials que vagin més enllà de la consecució del benefici. La RSE necessita d’aquest proselitisme, que pugui contagiar a la majoria d’empresaris que encara no s’han decidit a fer el pas. La comunicació de la RSE ha de ser continuada i sense complexos, en els seus discursos, en la intranet, al web i a les xarxes socials, en totes les publicacions i materials; i en tots aquells esdeveniments destacats que realitzi.

Per a tots aquells empresaris -i per als que estan a punt de crear una empresa- recomano aquest breu, concís i ben argumentat documental, promogut pel Ministerio de Industria espanyol, en col·laboració amb l’Escuela de Organización Industrial (EOI).

desembre 15th, 2011

Tot i la crisi, la majoria som rics

Una experiència interessant apunta al canvi.

Bilionaris com Bill Gates o Warren Buffet han desplegat les seves persuasives influències en la creació del programa The Giving Pledge (Promesa de Donar). Sense tractar de donar lliçons a ningú, avisen que les donacions i patrocinis actuals, o l’aportació pública del 0’7% del PIB dels estats al subdesenvolupament, són un insult a la intel·ligència humana. El programa convida a les grans fortunes a comprometre a donar el 50% de les seves riqueses a causes filantròpiques. O més del 50%. O a donar-ho tot.

La iniciativa, nascuda el 2010, només té el suport de 103 persones, l’1% dels bilionaris del món. La llista també compta amb algun milionari (0’0003% dels milionaris del món) i alguna persona de classe mitjana (un 0’00000008% de la població mundial).

Iniciatives com aquesta haurien de multiplicar-se en el futur. No caiguem en la temptació de desmerèixer-les. Potser és una sublim invitació per a totes i tots, independentment del nostre patrimoni. ¿Encara cantem aquella cançó de “… Si jo fos ric”?. Encara no hem descobert que la majoria som rics? Potser comptem amb uns ingressos superiors a 6.500 milions de persones d’aquest món (de 7.000 milions). Una mirada “cap enrere” de tant en tant ens pot convertir en millors persones.

desembre 1st, 2011

Excel·lència de la Marató de TV3

La pregunta clau per a un donant: tot el que dono, arriba al destinatari o es perd una part pel camí?. On van a parar els milions d’euros que es recapten?; Hi ha algun cost (nòmines de l’entitat promotora, viatges i dietes, activitats de sensibilització i comunicació …) o tots els recursos s’han d’adreçar a la causa del problema, als centres de recerca, als damnificats?. La transparència és la clau.

Hem de tenir una certa comprensió en els 2 primers anys de vida d’una Organització No Lucrativa (associació o fundació), per la seva inexperiència. Pot arribar a acceptar-se que la meitat dels fons recaptats es destinin a altres finalitats diferents de la causa (administratives, estructurals, comunicació, sensibilització). Però quan l’Organització té entre 3 i 8 anys, ha de consolidar-se un màxim de costos del 20 al 30%. I les entitats madures, amb més de 8 anys d’existència, no han de superar el 20%, fins i tot acostar-se al 15%. El 15% de cost és un bon percentatge (de cada 100 euros recaptats, 15 s’utilitzen per a fins diferents del desig del donant). No hem d’aspirar al cost zero en fundraising. Institucions tan exemplars com Amnistia Internacional o UNICEF arriben al 29% i el 36% respectivament (potser haurien de fer un esforç per reajustar aquests costos).

La Marató de TV3 és exemplar, en tots els sentits. Convido a conèixer-la. La seva trajectòria com a telethon demostra que, excepte en algunes edicions, consolida un màxim de 15% de costos dels diners recaptats durant la marató televisiva. Aconseguir repartir el 85% dels fons entre desenes de grups de recerca és una actuació digna dels seus promotors i dels milions de participants de Catalunya.

*

Al desembre de 2011, la Marató de TV3 planteja la seva 20a edició, dedicada a la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits. Només queda esperar que repeteixi l’èxit de participació, recaptació, divulgació i mobilització que la caracteritza. I segueixi demostrant que el seu primer objectiu és la transparència.