Posts tagged ‘nenes’

desembre 11th, 2011

Els 7 grans col·lectius socials a Espanya. JOVES 0-15 ANYS (7)

Actualment, Espanya compta amb 7 milions de persones menors de 16 anys. La tendència mostra una clara disminució per als propers anys, similar a la resta d’Europa. Similar també és la immaduresa de les generacions europees actuals (sobretot a partir de 1980) de nenes i nens sobreprotegits, que viuen en una bombolla que els impedeix madurar -en temps i forma- i retornar a la societat alguna cosa més que somriures.

Sobre aquest col·lectiu, les polítiques públiques han de ser prudents però, alhora, disruptives. En els últims 30 anys s’han promocionat massa els drets i molt poc les obligacions dels nens i dels joves. S’ha vetat la paraula “prohibir”. I encara que tothom sap que les coses han de canviar, ningú fa el primer pas.

Algunes idees per al canvi per a aquest col·lectiu tan important:

• Si sabem que l’exposició a la violència produeix efectes nocius en aquesta etapa, s’ha de fer tot el possible per contrarestar la seva presència (informativa, audiovisual, artística, real) amb una potent educació per la pau i la no-violència, tant o més important que les matemàtiques o la llengua, a través de variades metodologies, dins i fora de l’escola.

• Si sabem que l’esperit emprenedor s’adquireix en les etapes més primerenques, trenquem d’una vegada per sempre amb l’educació que prima la igualtat intel·lectual per sobre de les diferències. Tots els nens i joves han de comptar amb les mateixes oportunitats. Però un cop ofertes han de promocionar-se les diferències. És l’única manera que neixin idees, projectes, a quina més diferent, més convergent o divergent amb la cultura de la seva comunitat.

• Per tal de compensar part de les inversions econòmiques i d’afecte que reben els nens i joves menors de 16 anys -i per a què ells se sentin protagonistes del projecte- s’han de promoure comunitats de serveis dirigides i executades per ells i que redundin en benefici de la comunitat (neteja, ordre, educació, oci …). La seva creativitat és infinita. Pot ser un primer pas per reconvertir el concepte de voluntariat en alguna cosa valuosa i personal.

Nens i joves que reben aquest tipus de consideracions poden ser els que promoguin la justícia social en un futur proper.

Anar a  Els 7 grans col·lectius socials a Espanya