Posts tagged ‘Responsabilitat Social Empresarial’

març 14th, 2012

Responsabilitat Social Individual (RSI). Un breu apunt

El discurs que apel·la a l’empresa perquè sigui socialment responsable (Responsabilitat Social Empresarial, RSE) podria estendre’s a altres organitzacions. Experts com Josep Maria Canyelles parlen de (RSA) Responsabilitat Social de l’Administració Pública, (RSO) de les Organitzacions Socials; (RSP) de les PIMES, (RSM) de les microempreses, autònoms i professionals, (RSU) de les universitats. Fins i tot de Territoris Socialment Responsables (TSR).

Per què no parlar, també, de Responsabilitat Social Individual (RSI)? Amb total seguretat, el mal a la nostra societat i al nostre planeta serà proporcional a la nostra indiferència. L’actual panorama local i mundial és terrorífic, mai havíem estat tan malament en tots els aspectes. Però no és irreversible. En cada un de nosaltres rau la solució per aconseguir un món més equitatiu.

Com aplicar la RSI? Hauríem d’aprofitar el poc temps lliure que tenim per contribuir a la millora social, econòmica i ambiental del país, promovent el desenvolupament humà i protegint el patrimoni cultural i ambiental. Tenim una eina eficient: les xarxes socials.

De fet, la RSI es resumeix en el què fem i com ho fem: què consumeixes, com et transportes, quines especulacions econòmiques fas, quins serveis promous o contractes. En definitiva, no n’hi ha prou amb pagar impostos i complir amb les teves obligacions laborals o familiars. La societat ens exigeix ​​una mica més. Amb tanta informació que rebem, sabem perfectament el que la societat ens demana. El que passa és que ens fem els sords.

Jo ho resumiria en dues accions bàsiques: 1) promoure l’educació social i ambiental, i 2) actuar amb l’exemple. No només parlar i escriure sinó, sobretot, actuar. La RSI pot generar transformacions clau per al futur. Es tracta, en definitiva, que siguem protagonistes individuals del canvi i no cedim la nostra responsabilitat a les ONG, a les empreses o als representants polítics.

febrer 20th, 2012

Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Un breu apunt

Durant molt de temps he predicat els beneficis de la RSE a centenars d’oients en nombrosos i dispars fòrums. Comparteixo un breu apunt en aquest bloc de Mapa del Canvi.

A l’empresa li demanem que consolidi llocs de treball, que vengui bons productes i serveis (amb un preu just), que creï riquesa. Però avui dia, tot i la profunda crisi, la societat encara li demana més. Els ciutadans demanem a les empreses que siguin honestes i busquin el bé comú.

Per això, l’empresa no ha de continuar amb l’actual “sordesa” davant el clam social. Ja n’hi ha prou d’excuses “econòmiques”. Ha d’assumir la seva responsabilitat social no únicament actuant correctament com a entitat empresarial sinó, a més:

 • intervenint activament en el desenvolupament de la comunitat;
 • liderant la cultura;
 • donant suport l’educació;
 • protegint el medi ambient;
 • afavorint les polítiques de benestar social ……

perquè, “ser socialment responsable és rentable per a l’empresa“. En definitiva, ha de buscar l’equilibri entre els interessos públics i els seus interessos privats. I si els cerca, els troba. La RSE no és només per a multinacionals. És per a les PIMES, les cooperatives, els despatxos professionals, les societats unipersonals …

L’empresa té diverses opcions per ser socialment responsable:

I. Des d’una visió filantròpica i de responsabilitat pública:

 • Donació
 • Mecenatge
 • Premis, Ajuts i Beques
 • Contractació Social

II. Organitzant una nova entitat que li permeti actuar lliurement davant dels seus accionistes:

 • Fundació-Empresa

III. Des de l’estratègia comercial:

 • Patrocini
 • Màrqueting Relacionat amb una Causa

Òbviament, a través de l’RSE, l’empresa aconsegueix millorar la seva reputació davant l’opinió pública. És un objectiu ètic i exigible en la societat actual. Consolidar una organització competent, competitiva i que a més es preocupi per l’entorn és un dels objectius de la RSE. No s’ha d’amagar ni tractar com un fenomen de falsa modèstia. L’empresa té el dret i el deure de comunicar les actuacions socials que vagin més enllà de la consecució del benefici. La RSE necessita d’aquest proselitisme, que pugui contagiar a la majoria d’empresaris que encara no s’han decidit a fer el pas. La comunicació de la RSE ha de ser continuada i sense complexos, en els seus discursos, en la intranet, al web i a les xarxes socials, en totes les publicacions i materials; i en tots aquells esdeveniments destacats que realitzi.

Per a tots aquells empresaris -i per als que estan a punt de crear una empresa- recomano aquest breu, concís i ben argumentat documental, promogut pel Ministerio de Industria espanyol, en col·laboració amb l’Escuela de Organización Industrial (EOI).