Posts tagged ‘xino’

març 27th, 2011

CRISI només vol dir CRISI

Des de fa uns anys, el Management i la Comunicació han construït una fal·làcia al voltant de la paraula “crisi” en xinès mandarí, com una composició de dues paraules indissociables que signifiquen “perill” i “oportunitat”. És tremendament snob assistir-se d’una cultura mil·lenària i oriental per explicar situacions de mercat i de les organitzacions. I no només snob sinó inexacte lingüísticament. Especialistes como el professor Mair, de la Universitat de Pennsylvània, tracten de lluitar contra aquest error que ha crescut fins al punt de produir un milió de referències en Internet d’aquest fals proverbi. Apareix també en milers de fulletons publicitaris i en exclusives presentacions de consultors i professors que motiven als assistents a pensar “outside the box”:  “…fixeu-vos en els xinesos, saben trobar una oportunitat en la crisi …hem d’actuar como ells“. No se sap qui va començar amb aquesta broma però,  CRISI només vol dir CRISI.

Tot i que la paraula “crisi” [wēijī] s’escriu en mandarí simplificat amb dos caràcters separats Chinese character wei 危 [wēi] Chinese character ji1 in simplified form 机 [jī], això no implica que existeixin dos significats complementaris -la majoria de paraules en mandarí tenen dos o més caràcters-. Així com la paraula crisi no es divideix en dues paraules cri-si, no hem de dividir [wēijī] en dues paraules wēi – jī perquè són dos morfemes que no es poden separar -existeixen en xinès mandarí alguns morfemes lliures, però aquest no és el cas-. D’aquesta manera, si no es poden separar, no podem manipular el seu significat per interès, malgrat que sigui pedagògic o benintencionat.

Mentre que [wēi] s’assimila a “cautela” més que a “perill”, el segon caràcter [jī] no significa “oportunitat”, més aviat “el moment incipient; el punt crític; el canvi”. ” Per això, [wēijī]  s’ha de traduir per crisi, moment perillós, un temps on les coses comencen a sortir malament, no conjuntural, no buscat, no oportú. En xinès mandarí, el significat de “crisi” és tan temible com en qualsevol altra llengua. No podem donar a entendre a empresaris, polítics o estudiants que les crisis són situacions inestables a les quals hem de donar la benvinguda perquè se’n surt beneficiat. L’oportunitat de viure una crisi no s’ha de confondre amb l’oportunitat d’enfrontar-se a ella.