Posts tagged ‘Lluís Companys’

junio 2nd, 2013

Pensament de la Catalunya lliure (i 5)

Jo afirmo i mantinc que, com esperit nacional, els caràcters d’Espanya i de Catalunya són totalment oposats. El d’ells és dominador, estàtic, soberg, altiu, absolutista, reaccionari, trist, autoritari [...] ¿que no veieu aquests inadaptats que fa trenta i fa cinquanta anys que són en aquesta terra generosa i no parlen encara un mot de la nostra llengua?. Rafael Campalans (1887-1933). Enginyer, polític i professor universitari català.

Hi ha ha moltes causes justes arreu del món per defensar, però Catalunya només ens té a nosaltres. Lluís Companys (1882-1940). 123è President de la Generalitat de Catalunya. El primer president de govern escollit democràticament arreu del món en ésser executat.

La Pàtria és la Terra i el Poble, i tot allò que el poble pot fer damunt d’aquesta terra, tant la llengua, com l’economia, com la història, com totes les manifestacions de la terra i de l’esperit catalans són matèria de patriotisme. Pompeu Fabra (1868-1948). Filòleg català que es destacà com a establidor de la normativa moderna de la llengua catalana.

El veritable universalista no és el qui vol fer de la humanitat un sol poble, sinó el qui exigeix respecte per tots els pobles de la humanitat. Víctor Alexandre (1950). Escriptor